jktokna.cz Kvalitní plastová a hliníková okna Olomouc | JKT OKNA

jktokna.cz
Title: Kvalitní plastová a hliníková okna Olomouc | JKT OKNA
Keywords: Klí?ová slova jsou d?le?itá z hlediska optimalizace webu pro internetové vyhledáva?e, jeliko? pomocí nich je následně mo?né ve vyhledáva?ích web dohledat.
Description: Udává popisek webu, ktery je d?le?ity pro internetové vyhledáva?e. Zadává se jako klasicky text.
jktokna.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. jktokna.cz has 43% seo score.

jktokna.cz Information

Website / Domain: jktokna.cz
Website IP Address: 81.0.206.125
Domain DNS Server: ns1.savana.cz,ns2.savana.cz,ns3.savana.cz

jktokna.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jktokna.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

jktokna.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 05:26:54 GMT
Server Apache

jktokna.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Klí?ová slova jsou d?le?itá z hlediska optimalizace webu pro internetové vyhledáva?e 0 0.00%
jeliko? pomocí nich je následně mo?né ve vyhledáva?ích web dohledat. 0 0.00%

jktokna.cz Traffic Sources Chart

jktokna.cz Similar Website

Domain Site Title

jktokna.cz Alexa Rank History Chart

jktokna.cz aleax

jktokna.cz Html To Plain Text

Kvalitní plastová a hliníková okna Olomouc | JKT OKNA S cílem usnadnit u?ivatel?m pou?ívat na?e webové stránky vyu?íváme cookies. Pou?íváním na?ich stránek souhlasíte s ukládáním soubor? cookie na va?em po?íta?i / za?ízení. Nastavení cookies m??ete změnit v nastavení va?eho prohlí?e?e. Potvrdit H?adanie Hledat ve zbo?í Hledat v ?láncích P?ihlá?eníNová registrace 0 ks / 0 K? 0 ks O FIRMě Tym JKT OKNA Vyrobní závod RI-OKNA CERTIFIKáTY REALIZACE-REFERENCE Rodinné domy Bytové domy Panelové domy Administrativní objekty Ostatní POPTáVKA PLASTOVYCH OKEN Bezplatná kalkulace Orienta?ní ceník SERVIS-REKLAMACE Nabízíme OKNA ? Plastová okna Plastové profily Hliníková okna Hliníkové profily Okenní doplňky Izola?ní skla Integrované ?aluzie DVE?E ? Plastové dve?e Hliníkové dve?e Bezpe?nostní dve?e Dve?ní vyplně Dve?ní doplňky P?EDOKENNí ROLETY ? Roletové profily Barvy a imitace d?eva P?íslu?enství ?ALUZIE, SíTě, PARAPETY ODBORNé INFORMACE ? Rosení oken Specifikace izola?ních skel Kování MACO Návod na se?ízení zavíra?? Nově v nabídce: KONTAKTY JKT OKNA Olomouc Wellnerova 1215/3 77900 Olomouc, v tzv. U?áKU tel: +420 773 899 005 J.Kühr fax: +420 585 220 599 napi?te nám Otev?eno: po-pá 8.00 – 17.00 so-ne dle domluvy NOVINKY NOVY DESIGN BEZPE?NOSTNíCH DVE?í Od dubna 2015 vám nabízíme novou modelovou ?adu bezpe?nostních dve?í s ozna?ením ELEGANT.... NOVá ZELENá úSPORáM 2013 Firma JKT OKNA Olomouc s.r.o. je nově zaregistrována také v dota?ním programu Ministerstva... BEZPE?NOSTNí DVE?E Na?e firma se zabyvá i prodejem a montá?í bezpe?nostních bytovych dve?í slovenské firmy SECURIDO.... DOTA?Ní PROGRAM ZELENá úSPORáMFirma JKT OKNA Olomouc s.r.o. je nyní zaregistrována v dota?ním programu Ministerstva ?ivotního... MONTá? A ZEDNICKé PRáCEJAK SE P?IPRAVIT NA MONTá?Bez Va?í spolupráce a pochopení se neobejdeme. Prosíme, abyste si tuto... ?ASTé DOTAZY ?ASTé DOTAZY CO JE SOU?INITEL PROSTUPU TEPLA "U (W/m2K)"?Nejd?le?itěj?í technicky parametr okna... Na?i partne?i: PROFESIONALITA - INDIVIDUALITA - KREATIVITA To je rozdíl, ktery nás staví na p?ední místo, proto?e – ruku na srdce – nejsou okna jako okna. Dob?e zvolená okna a dve?e mohou udělat i ze zdánlivě fádní stavby jedine?nou. A proto hledáme a nacházíme optimální ?e?ení i tam, kde byste je mo?ná nena?li. Prohlédněte si některá z nich na fotografiích… Stylová dvoupatrová vila v centru okresního města, její? p?estavbu hlídal památkovy ú?ad - volbou profilu SALAMANDER? STANDARD se nám povedlo zachovat její p?vodně ?isty funkcionalisticky styl. U nově postaveného rodinného domu samostatně stojícího v malebném kraji jsme zd?raznili jeho rustikální vyznění tak, ?e jsou pou?itá okna a dve?e témě? k nerozeznání od d?evěnych. Na první pohled oby?ejné stavby dom? se ?ikmou a rovnou st?echou po bli??ím pohledu získávají podle pou?ité profilové ?ady SALAMANDER? STANDARD (ELEGANT) dynamicky styl a punc st?ízlivé elegance. M??eme Vás o tom p?esvěd?it osobně. Volejte 773 899 005 Josef Kühr - zastoupení Olomouc. Vá? D?M - VA?E VOLBA PR?MYSLOVé A ADMINISTRATIVNí OBJEKTY Doká?eme si poradit i s náro?něj?ími stavbami a projekty. Dáme novou tvá? staré ?kole, kasárenské budově, sportovní hale nebo domovu mláde?e. úzce spolupracujeme s ?adou stavebních spole?ností a dodáváme ?e?ení oken a dve?í podle p?edstav investora, a? jím jsou obce, města nebo soukromé subjekty. Namontujeme okna na stavbu ?erpací stanice, sídla spole?nosti nebo t?eba administrativní ?ásti logistického centra. ?iroká ?kála barev podle vzorníku RAL nebo dekor? r?znych druh? d?eva nám umo?ní vyhovět jakémukoli p?ání, a to mnohdy i tam, kde se jedná o p?estavbu ?i opravu vzácného nebo památkově chráněného objektu. JKT OKNA Olomouc s.r.o. - plastová a hliníková okna a dve?e autorizované zastoupení vyrobce RI OKNA a.s. provozovna Wellnerova 3 ( U?áK ) OLOMOUC 779 00 tel./fax: 585 220 599 mobil: 773 899 005 I?:29385377 DI?: CZ29385377 ?.ú. 203782372/0600 GE Money Bank,a.s. Vyběrem vhodného profilu to za?íná Vytvo?eno systémemwww.webareal.cz ? 2015: JKT okna s.r.o | Seo: SEOMAX.cz | okna a dve?e | partne?i webu plastová okna Olomouc okna levně Olomouc kvalitní okna Olomouc levná okna Olomouc plastové dve?e Olomouc okna Olomouc dve?e Olomouc kvalitní okna levná okna hliníková okna hliníkové dve?e ?aluzie Olomouc rolety Olomouc parapety Olomouc YWYxM

jktokna.cz Whois

Domain Name: JKTOKNA.CZ